Pawel Kownacki - kandydat na Wójta Gminy Wieliszew Pawel Kownacki - kandydat na Wójta Gminy Wieliszew Pawel Kownacki - kandydat na Wójta Gminy Wieliszew
Strona glówna O mnie Przyjaciele o mnie Moja kampania Program Galeria Linki Kontakt
Pawel Kownacki


Wójt Gminy Wieliszew 2010-2014

W grudniu 2010 zwyciężyłem w wyborach samorządowych jako kandydat na Wójta Gminy Wieliszew. Uzyskane poparcie pozwoliło mi wraz z grupą kilkunastu radnych wdrożyć w życie  program rozwoju Gminy Wieliszew.
Wspomnę tylko o niektórych osiągnięciach samorządu gminnego w tej kadencji.
* W zakresie edukacji
- rozpoczęcie rozbudowy szkoły i przedszkola w Łajskach
- rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Gminnym Gimnazjum w Wieliszewie
- utworzenie przedszkola w Skrzeszewie i Olszewnicy Starej
- zorganizowanie bezpłatnych zajęć dodatkowych dla dzieci szkolnych i przedszkolnych
- wyremontowanie szkół oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy i tablice multimedialne
- uruchomienie gminnego programu stypendialnego

* W zakresie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej
- rewitalizacja Jeziora Wieliszewskiego
- zagospodarowanie gminnej plaży
-  nowe place zabaw – 15 - Michałów-Reginów, Łajski, Wieliszew (5), Skrzeszew (2), Olszewnica Nowa, Janówek Pierwszy, Krubin, Komornica, Olszewnica Stara, Góra
- 3 nowe boiska – Osiedle 600-lecia i Modlińska w Wieliszewie, Michałów-Reginów
- skatepark w Wieliszewie
- remont hali sportowej w Wieliszewie i sal gimnastycznych w szkołach w Łajskach i Skrzeszewie
- budowa remizy strażackiej wraz z ośrodkiem sportowym w Krubinie
- sala koncertowa im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie
- szlaki rowerowe i biegowe - dziesiątki kilometrów
- urządzenie skweru w Łajskach i parku w Olszewnicy Starej
- punkt widokowy na wieży kościoła w Wieliszewie
- remont biblioteki w Janówku Pierwszym
- remont zabytkowej kaplicy „Żona Mężowi” w Wieliszewie

*W zakresie infrastruktury ułatwiającej życie mieszkańcom
- remont ulicy Niepodległości w Wieliszewie, Kościelnej w Łajskach i w Wieliszewie wraz mostem na Kanale Bródnowskim, ulicy Kościelnej w Skrzeszewie, Wspólnej w Kałuszenie i ulicy Dworcowej w Janówku Pierwszym i Górze
- budowa kanalizacji w Janówku Pierwszym
- rozpoczęcie budowy kanalizacji w Michałowie-Reginowie oraz w Łajskach
- budowa lub utwardzenie kilometrów dróg
- budowa chodników i ścieżek rowerowych
- wyposażenie w sprzęt komputerowy bibliotek, Ośrodka Kultury,  remiz strażackich i świetlic środowiskowych oraz przekazanie 155 komputerów rodzinom w trudnej sytuacji materialnej
- usprawnienie działania TBS - nowy budynek wielorodzinny w Wieliszewie
- wprowadzenie Karty Dużej Rodziny przyznającej zniżki dla rodzin wychowujących troje i więcej dzieci

* W zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
- remont remiz strażackich w Kałuszynie i w Janówku Pierwszym oraz budowa remizy strażackiej w Krubinie
- pozyskanie samochodów dla OSP Krubin, Wieliszew i Kałuszyn oraz zakup sprzętu strażackiego dla wszystkich OSP
- rozpoczęcie tworzenia sieci monitoringu gminnego
- oświetlenie ulic i placów
- reaktywacja spółki wodnej i remont kanałów i rowów melioracyjnych

* W zakresie współpracy z mieszkańcami
- uruchomienie Funduszu Sołeckiego
- oferta edukacyjna, kulturalna, prozdrowotna i rozrywkowa dla seniorów
- wsparcie osób bezrobotnych
- wspieranie społecznych inicjatyw lokalnych
- uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieliszew

* W zakresie pozyskiwania środków unijnych
Pozyskano ponad 20 milionów złotych na realizację 52 projektów wśród nich:
- na kanalizację w Janówku Pierwszym, Łajskach i Michałowie Reginowie - 9 milionów złotych
- na wsparcie osób bezrobotnych (szkolenia i staże) – 2 miliony złotych
- na sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu dla placówek oświatowych, bibliotek, świetlic, remiz i mieszkańców – 2,5 miliona złotych
- na przedszkole w Olszewnicy Starej i zajęcia dodatkowe dla wszystkich przedszkoli – 1 milion złotych
- na budowę ścieżek rowerowych i utworzenie punktu widokowego na wieży kościoła w Wieliszewie - 0,5 miliona złotych
- na rewitalizacje Jeziora Wieliszewskiego – 0,5 miliona złotych
- na remont zabytkowej kaplicy „Żona Mężowi” w Wieliszewie – 200 tys. złotych
- na remont sali koncertowej im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie – 200 tys. złotych
oraz wiele, wiele innych

Radny Powiatu Legionowskiego i Członek Zarządu Powiatu 2006-2010

W listopadzie 2006 wystartowałem w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Legionowskiego. Uzyskałem znaczne poparcie wyborców i następnie zostałem wybrany do Zarządu Powiatu Legionowskiego. W ciągu 4 lat zrealizowaliśmy jako zarząd inwestycję za kilkadziesiąt milionów - dziesiątki kilometrów dróg (w tym: ul. Warszawska w Olszewnicy Starej, oraz przygotowywana ul. Niepodległości w Wieliszewie), ścieżek rowerowych (w tym odcinek od Kałuszyn aż do Gminy Jabłonna), naprawione mosty (w tym most w Łajskach), miliony wydatkowane na ochronę zdrowia (w tym zakup nowoczesnych samochodów ratunkowych) czy ogromne środki inwestowane w oświatę. Za swój sukces uznaję uratowanie przed likwidacją Szkoły w Dębem i przekazanie jej w zarząd Gminie Wieliszew. W czasie mojej obecnej kadencji Wieliszew uzyskał wielotysięczne dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych i sportowych w tym do słynnych już Szant w Wieliszewie, ponadto Powiat był pilotem rewolucyjnych rozwiązań komunikacyjnych na czele ze słynną już SKM-ką. Kolejnym krokiem moich działań w Powiecie było wprowadzenie w Wieliszewie przy wsparciu samorządu gminnego lokalnych linii L-9 i L-10, które stają się początkiem rewolucji transportowej w Naszej Gminie.

 

Kwalifikacje

W 2000 roku zakończyłem studia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Wiedzę zdobytą na uczelni wykorzystuję podczas działalności samorządowej, ponieważ swoje życie zawodowe postanowiłem związać ze służbą publiczną.

W 1998 roku rozpocząłem pracę w Urzędzie Gminy Wieliszew, gdzie zdobywałem doświadczenie wykonując obowiązki pracownika rkolejnych eferatów: ochrony środowiska, architektury i budownictwa oraz finansów. Od 2003 roku pełnię funkcję kierownika Gminnego Centrum Informacji a od 2006 Referatu Informacji i Promocji. Moim głównym zadaniem jest budowanie porozumienia łączącego mieszkańców oraz dbanie o wizerunek Gminy Wieliszew jako wspólnoty ludzi przyjaznych.   Jednak staram się nie tylko wypełniać obowiązki, ale również wspierać wszystkie działania mające na celu rozwój naszej Gminy. Pracując w Urzędzie byłem głównym koordynatorem gminnych projektów w ramach unijnych programów Leader+ oraz Equal. Obecnie koordynuję pilotażowy unijny projekt, w którym uczestniczy wieliszewskie przedszkole, a także projekty unijne finansowane prosto z Brukseli dotyczące współpracy międzynarodowej gminy. Prowadzę również działalność społeczną pracując nieodpłatnie, na zasadach wolontariatu w ramach Stowarzyszenia Młodzi dla Rozwoju – eMka oraz Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły w Dębem - TGW.

Prezes EMKI

W styczniu 2003 roku wspólnie z chcącymi pracować społecznie przyjaciółmi założyłem Stowarzyszenie Młodzi dla Rozwoju – eMka, w którym pełnię obowiązki prezesa. Nasza organizacja działa na rzecz aktywizacji młodzieży i zwiększenia ich udziału w życiu lokalnej społeczności. W trakcie 4-letniej działalności eMka pod moim przewodnictwem zyskała opinię jednej z najaktywniejszych organizacji w powiecie. Do największych naszych sukcesów należą:

- zorganizowanie Lokalnego Funduszu Stypendialnego EUREKA, który wsparł ponad 30 zdolnych uczniów z Gminy Wieliszew,

- współorganizowanie imprez kulturalnych: Festiwalu Folkowo-Szantowego, Festiwalu Kraina Łagodności, Konkursu Nasz Talent,

- współorganizowanie imprez sportowych: Wieliszewskiego Biegu Jesieni, Wieliszewskiego Biegu Wiosny, zawodów siatkówki plażowej,

- współorganizowanie projekcji filmowych w ramach Klubu Filmowego Zakład,

- zorganizowanie wyprawy do Torunia dla dzieci z ogniska TPD w Krubinie.

Wspólnie z najodważniejszymi przyjaciółmi tworzącymi Stowarzyszenie eMka honorowo regularnie oddaję krew.

 

Projekty Unijne

Pełniąc funkcję prezesa Stowarzyszenia eMka aktywnie skutecznie szanse wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dotyczy to głównie funduszy, które pozyskuję na rzecz rozwoju Gminy. Jako autor projektu w ramach programu Leader+ zostałem jego głównym koordynatorem i wspólnie z eMką uczestniczyłem w stworzeniu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego – organizacji, która ma na celu wspieranie rozwoju regionu Zalewu Zegrzyńskiego, w tym prowadzenie aktywnej promocji naszego powiatu i tworzenie lokalnego produktu turystycznego. Stowarzyszenie eMka jest również założycielem Partnerstwa w Widłach Trzech Rzek, które w ramach projektu Equal rozwija lokalną społeczność. W czasie mojej pracy w Zarządzie Powiatu Legionowskiego uzyskaliśmy milionowe dotację RPO Mazowsza, Programu Kapitał Ludzki, a podległy Zarządowi Powiatowy Urząd Pracy pod kierownictwem Pani Anny Aksamit uzyskał milionowe dotacje na rozwój rynku pracy w tym na rozwój działalności gospodarczej, szkolenia i staże.

Zaś jako wójt gminy uruchomiłem zespół pozyskiwania środków zewnętrznych, który pod kierownictwem sekretarz Anny Chomy i kierownika zespołu Moniki Świegody pozyskał ponad 20 mln na ponad 50 projektów w wielu dziedzinach życia naszych mieszkańców.

 

Współpraca międzynarodowa

Wstąpienie Polski do UE otworzyło przed nami nowe możliwości. Możemy prezentować się na arenie międzynarodowej, ale również korzystać z doświadczeń innych krajów. Gmina Wieliszew korzystała z mojego doświadczenia w procesie pozyskiwania samorządowych partnerów w Europie. Dzięki programowi, który koordynuję mamy przyjaciół w greckiej Gminie Dionysos, rumuńskiej – Siret, łotewskiej – Salaspils, włoskiej – Graffignano i niemieckiej – Amt Trittau.

Dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach projektu WILL zaprzyjaźniliśmy się z mieszkańcami cypryjskiej gminy Idalion.

Dzięki mojemu międzynarodowemu doświadczeniu Gmina Wieliszew uczestniczy w projekcie Workcamp polegającym na podejmowaniu przez lokalną wspólnotę młodzieży przyjeżdżającej ze wszystkich stron świata, aby pracować społecznie. W ramach Workcampu młodzi ludzie rokrocznie porządkują teren nad Zalewem Zegrzyńskim i wzajemnie się poznają. Dzięki temu projektowi Gmina Wieliszew ma przyjaciół na całym świecie a nasza młodzież ma okazję poznawać egzotyczne kultury.

Prywatnie

Mam 38 lata, od urodzenia mieszkam w Gminie Wieliszew. Mam wspaniałą żonę Izę i kochanych synków -   Marka i Igora. W wolnych chwilach - biegam i jeżdżę na rowerze górskim. Staram się z rodziną realizować naszą wspólną pasję wędrówki górskie. Uwielbiam podróże po ciekawych zakątkach naszego powiatu i Polski. Pieszo, jako turysta, przeszedłem wszerz i wzdłuż całą Gminę Wieliszew. Interesuję się historią, muzyką filmową i najnowszymi technologiami.

program wyborczy